Posilnite si svoju empatiu   

15. marec 2021, 19:00 - 20:30 hod.

Empatia nie je len "schopnosť" vcítiť sa do emócií druhého človeka. Ide o komplexnú zručnosť, ktorá nám umožňuje vytvárať vzťahy s druhými, rozumieť ich správaniu a motivácii a adekvátne na to reagovať. Empatia odbúrava naše komunikačné bariéry, umožňuje nám lepšie spoznať a pochopiť druhých ľudí, pomáhať im nachádzať riešenia, povzbudzovať a podporovať ich, prežívať s nimi ich radosti i starosti.

Empatia je dôležitou súčasťou emočnej inteligenciu, je nezávislá na našom IQ, dá sa posilňovať ale takisto, ak sa jej nevenujeme, môžeme túto schopnosť strácať. Svojím empatickým správaním vyvolávame u druhých pocit, že sú vypočutí, ocenení a rešpektovaní a tak sa, vďaka empatii, môžeme stať lepšími priateľmi, vedúcimi, partnermi, deťmi a rodičmi.


Na našom webinári sa dozviete:

  • Čo je to empatia a ako sa prejavuje v našom živote
  • Aké benefity nám empatia do života prináša
  • Ako si môžeme svoju empatiu rozvíjať a posilniť - praktické tipy a návody

Termíny konania: 15. marec 2021 (pondelok), 19:00 - 20:30 hod.

Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname o 19.00 hod. a plánované ukončenie workshopu je o 20:30 hod.

Každý účastník svojou účasťou získa pracovné materiály (prezentáciu). Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme 24 hodín pred začatím podujatia.

Účastnícky poplatok: 15,00 euro s DPH.